Handels- og privatlivsbetingelser for

Pernille Zinita Renge, Indre-Styrke.dk


Læs venligst hele doumentet igennem.

Betaling af ydelser.

Du kan betale på mobilpay, kontant eller på konto i danske bank. Reg. nr. 3170, kontonr 1540456767 

Ifølge købeloven har du 14 dages returret. Online ydelser har ikke returret.

Ved online ydelser er det dit eget ansvar, at din internetforbindelse virker.

Normalt vil du først have adgang til ydelsen/kurset/sessionen, når jeg har registreret din betaling. I særlige tilfælde, hvor købet foretages tæt på opstart kan der gøres undtagelser, og de skal så skriftligt aftales med mig over mail for at være gældende.

Der er en betalingsfrist på 8 dage fra du modtager en faktura eller ved aftale betales til kursusstart eller start af personlig session.

Ved bestilte fysiske kurser/sessioner refunderes det fulde beløb indtil 10 dage før ved afbud fra købers side. Herefter refunderes 50 % af beløbet. Afbud fra køber med 48 timer inden kursusstart/session refunderes ikke. Ved afbud fra Pernille Zinita Renges side, tilbydes et nyt kursus/session eller pengene refunderes 100 %.

Alle priser er faste, der kan dog forekomme "early bird" og lignende, dette ændrer ikke den ellers faste oplyste pris på andre tidspunkter.


Udleveret materiale, fysisk og online.

Alt materiale som der udleveres er helt personligt og du må ikke videregive det til andre uden min skriftlige tilladelse. Dette gælder også onlineundervisning. Hvis du ønsker at citere noget fra mig, kan det kun ske med min skriftlige tilladelse.

Alle online-produkter er omfattet af loven om ophavsret. Det vil sige at de helt i alle led er produceret og distrubueres af Pernille Zinita Renge. De er derfor til køber alene og du må ikke videreformidle dem, hverken som deling, udlån, kopier, salg eller på anden måde.


Dine personlige oplysninger.

Jeg videregiver naturligvis på ingen måde personlige oplysninger. I følge persondataloven har du altid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger jeg har registreret om dig (det kaldes indsigtsretten). Hvis jeg på nogen måde vil videregive oplysninger om dig, har jeg pligt til at oplyse dig om det inden, og du har altid 14 dages indsigelsesret. Dine data er derfor godt beskyttet.

Du kan til enhver tid få slettet de oplysninger jeg har om dig, blot kontakt mig for det.

Hvis et hold gerne vil have hinandens telefonnumre, aftales det internt kususdeltagerne imellem, og ikke igennem mig.


Disclaimer.

Alt jeg deler, underviser i og videregiver er mine egne erfaringer, oplevelser og syn på livet. Jeg videreuddanner mig løbende, og vil altid videreformidle den bedst mulige viden jeg har opnået på ethvert tidspunkt. Du bør altid danne og have dine egne meninger, vi er alle unikke og det er præcis sådan det skal være. Jeg glæder mig til at møde dig og være med til at bringe dig endnu mere Indre Styrke.

Smil fra Pernille Zinita Renge